Klassifikation

Klassifikation af steder i Tilgængelighedsbasen
Stederne i Tilgængelighedsbasen bliver klassificeret efter, hvor gode forholdene er for kørestolsbrugere. For hvert sted - fx. en butik - bedømmer inspektøren forskellige forhold: parkering, adgang osv. Hvor mange forhold der bedømmes afhænger af, hvad slags sted det er: på et hotel bedømmer man sengen, men det gør man selvfølgelig ikke i et supermarked. Klasse 5 er bedst, klasse 1 er værst.

(I) Parkering
Klasse
Betegnelse
Specifikation
5
Brugbar for kasse- og personbil
Parkeringsmulighed max. 100 m fra indgang til bygning.
Min. 7,5 m lang og min. 3,5 m bred. Arealet må ikke kunne blive formindsket af andre parkerende biler.
4
Brugbar for personbil
Parkeringsmulighed max. 100 m fra indgang til bygning.
Min. 3,5 m bred. Bredden må ikke kunne blive formindsket af andre parkerende biler.
3
Ikke brugbar
Ringere end klasse 2.
2
4
Hvor mange klasse 5 og 4 parkeringsbåse er der til sammen?
1
1
Beskrivelse af parkeringsforhold:

(II) Adgang til sted
Klasse
Betegnelse
Specifikation
5
Niveaufri hovedindgang
Hovedindgang. Frit plant område på min. 150 cm * 150 cm inden for og uden for døren. Effektiv døråbning min. 77 cm, trin max. 2,5 cm.
4
God elevator eller rampe
(eller niveaufri særindgang)
Frit plant område på min. 150 cm * 150 cm inden for og uden for døren. Effektiv døråbning min. 77 cm, trin max. 2,5 cm.
Elevator: Frit plant område på min. 150 cm * 150 cm foran elevatordør. Effektiv døråbning min. 77 cm. Længde min. 170 cm. Håndliste og betjeningspanel max. 120 cm over gulv og betjeningspanel min. 50 cm fra hjørne. Er stabil i drift.
Permanent rampe: Frit plant område på min. 150 cm * 150 cm foran og efter rampe. Hældning max. 1:20 (højde/længde).
Eller niveaufri særindgang.
3
Elevator eller rampe
(eller trappelift)
Frit plant område på min. 120 cm * 120 cm inden for døren. Effektiv døråbning min. 67 cm.
Elevator eller permanent rampe, der ikke opfylder kravene fra klasse 4.
Eller Trappelift eller løfteplatform.
2
Trin eller løs rampe
Effektiv døråbning min. 67 cm. Trin max. 15 cm, eller løs rampe tilhørende stedet.
1
Trappe eller smal dør
Trappe eller trin højere end 15 cm.
Eller effektiv døråbning mindre end 67 cm.

(III) Indre niveauforskelle
Klasse
Betegnelse
Specifikation
5
Niveaufri
Frit plant område på min. 150 cm * 150 cm før og efter døre. Effektiv døråbning min. 77 cm, trin max. 2,5 cm.
Almindelige gangruter kan benyttes af kørestolsbrugere.
4
God elevator eller rampe
(eller særlige gangruter)
Frit plant område på min. 150 cm * 150 cm før og efter døre. Effektiv døråbning min. 77 cm, trin max. 2,5 cm.
Elevator: Frit plant område på min. 150 cm * 150 cm foran elevatordør. Effektiv døråbning min. 77 cm. Længde min. 170 cm. Håndliste og betjeningspanel max. 120 cm over gulv og betjeningspanel min. 50 cm fra hjørne. Er stabil i drift.
Permanent rampe: Frit plant område på min. 150 cm * 150 cm foran og efter rampe. Hældning max. 1:20 (højde/længde).
Eller særlige gangruter skal benyttes af kørestolsbrugere.
3
Elevator eller rampe
(eller trappelift)
Frit plant område på min. 120 cm * 120 cm før og efter døre. Effektiv døråbning min. 67 cm.
Elevator eller permanent rampe, der ikke opfylder kravene fra klasse 4.
Eller Trappelift eller løfteplatform.
2
Trin eller løs rampe
Effektiv døråbning min. 67 cm. Trin max. 15 cm, eller løs rampe tilhørende stedet.
1
Trappe eller smal dør
Trappe eller trin højere end 15 cm.
Eller effektiv døråbning mindre end 67 cm.

(IV) Toiletter
Klasse
Betegnelse
Specifikation
5
Kørestolsegnet
Frit plant område på min. 150 cm * 150 cm uden for døren. Effektiv døråbning min. 77 cm. Dør åbner udad. Ingen dørpumpe. Trin max. 2,5 cm. Fri vendediameter på min. 150 cm. Fri afstand på min. 90 cm på den ene side af wc. Håndvasks betjeningsgreb kan nås siddende på wc. Højde til overkant af wc-sæde 48 ±2 cm. To opklappelige armstøtter. Underkant af spejl, betjeningsgreb, sæbe, håndtører, håndklæde, knager og lyskontakt max. 120 cm over gulv.
4
Delvist kørestolsegnet
Frit plant område på min. 120 cm * 120 cm uden for døren. Effektiv døråbning min. 77 cm. Trin max. 2,5 cm. Fri vendediameter på min. 120 cm. Fri afstand på min. 67 cm på den ene side af wc. Mindst en opklappelig armstøtte på den ene side af wc. Der er håndvask inde i selve toiletrummet.
3
Lille kørestol kan komme ind i toiletrum
Effektiv døråbning min. 67 cm. Døren kan lukkes mens en lille kørestol, 67 cm * 110 cm, er inde i toiletrummet, men kørestolen kan ikke nødvendigvis vende derinde.
2
Lille kørestol kan komme ind til håndvaske
Den effektive døråbning til forrummet med håndvaske er min. 67 cm.
1
Ikke brugbart
Der er intet toilet, eller den effektive døråbning til forrummet med håndvaske er mindre end 67 cm.

(V) Indretning
Klasse
Betegnelse
Specifikation
5
Kørestolsegnet
Min. 77 cm bredde for alle passager (f.eks. mellem vareopstillinger eller mellem borde, hvor der sidder folk). Frihøjde under borde min. 68 cm. Højde af skranke eller disk max. 110 cm. Prøverum min. 90 cm bredt og min. 150 cm dybt.
4
Delvist kørestolsegnet
Min. 67 cm bredde for alle passager (f.eks. mellem vareopstillinger eller mellem borde, hvor der sidder folk). Frihøjde under borde min. 68 cm. Prøverum min. 77 cm bredt og min. 130 cm dybt.
3
Presset
Min. 77 cm bredde for primære passager. Frihøjde under borde min. 65 cm.
2
Meget presset
Min. 67 cm bredde for primære passager.
1
Ikke brugbar
Ringere end klasse 2.

(VI) Kørestolspladser
Klasse
Betegnelse
Specifikation
5
God plads
Særligt indrettet plads, min. 90 cm bred og 150 cm lang.
Eller løse stole, der opstilles til hvert arrangement.
4
Plads
Særligt indrettet plads, min. 77 cm bred og 130 cm lang.
3
Midtergang
Kørestolsbrugere må sidde i midtergang.
2
Sidegang
Kørestolsbrugere må sidde i sidegang.
1
Foran scene
Kørestolsbrugere må sidde nede foran scenen / lærredet.
Eller der er slet ikke plads til en kørestol.

(VII) Bad
Klasse
Betegnelse
Specifikation
5
Kørestolsegnet bad og toilet
Toilet opfylder klasse 5 kravene for toiletter. Derudover følgende: brusesæde, højde til overkant 48 ±2 cm, med to tilhørende opklappelige armstøtter. Fri afstand på min. 90 cm på den ene side af brusesædet. Bruserbetjening max. 120 cm over gulv. Håndbruser.
4
Delvist kørestolsegnet bad og toilet
Toilet opfylder klasse 4 kravene for toiletter. Derudover følgende: brusesæde, brusebænk eller badestol med fri afstand på min. 67 cm på den ene side. Håndbruser.
3
Småt bad uden brusekabine
Effektiv døråbning min. 67 cm. Døren kan lukkes mens en lille kørestol, 67 cm * 110 cm, er inde i baderummet. Fri vendediameter på min. 110 cm. Ingen brusekabine (dvs. ingen skillevæg).
2
Småt bad med brusekabine
Effektiv døråbning min. 67 cm. Døren kan lukkes mens en lille kørestol, 67 cm * 110 cm, er inde i baderummet. Fri vendediameter på min. 110 cm. Brusekabine min. 67 cm bred.
1
Ikke brugbart
Ringere end klasse 2.

(VIII) Værelse med seng
Klasse
Betegnelse
Specifikation
5
Kørestolsegnet
Frit plant område på min. 150 cm * 150 cm uden for døren. Effektiv døråbning min. 77 cm. Trin max. 2,5 cm. Fri vendediameter på min. 150 cm inde på værelset. Fri afstand på min. 90 cm på den ene side af sengen. Eleverbar seng, hvor liggehøjden kan sættes til 48 ±2 cm, og med min. 15 cm frihøjde ved gulvet, så der er plads til lift.
4
Delvist kørestolsegnet
Frit plant område på min. 120 cm * 120 cm uden for døren. Effektiv døråbning min. 77 cm. Trin max. 2,5 cm. Fri vendediameter på min. 120 cm inde på værelset. Fri afstand på min. 77 cm på den ene side af sengen. Seng med liggehøjde på 48 ±2 cm og med min. 15 cm frihøjde ved gulvet, så der er plads til lift.
3
Småt
Frit plant område på min. 120 cm * 120 cm uden for døren. Effektiv døråbning min. 67 cm. Fri vendediameter på min. 120 cm inde på værelset. Fri afstand på min. 67 cm på den ene side af sengen, liggehøjde 48 ±5 cm.
2
Meget småt
Frit plant område på min. 110 cm * 110 cm uden for døren. Effektiv døråbning min. 67 cm. Fri vendediameter på min. 110 cm inde på værelset. Fri afstand på min. 67 cm på den ene side af sengen, liggehøjde max. 60 cm.
1
Ikke brugbart
Ringere end klasse 2.